ผลงาน

อ.ชัยวัฒน์  ยุวรรณะได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือแทนการใช้มีดคัดเตอร์ตัดงานโฟมผู้ที่ได้ใช้เครื่องตัดโฟมนี้มีทั้งเอกชน วงการศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิควัด มหาวิทยาลัย อบต. โรงงานแพคกิ้งบรรจุสินค้ารูปทรงชิ้นพิเศษ

ดังมีคำนิยมหลากหลายปรากฏดังนี้

หนังสือพิมพ์ 
 • วัฏจักร(งาน) คอลัมน์ คนกับงาน ฉบับเดือน กันยายน  2533 เรื่อง เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมไฟฟ้า
 • วัฏจักร(อุตสาหกรรม) ฉบับเดือน ตุลาคม 2535
 • เดลินิวส์ 28 พฤศจิกายน 2548 คอลัมน์เสาร์สาระ เรื่องเครื่องตัดโฟมไฟฟ้า
นิตยสาร
 • กัาวไกล (วิทยาจารย์ ) ฉบับเดือนธันวาคม 2534
โทรทัศน์
 • ช่อง 7 รายการ “คนไทยวันนี้” 12 กันยายน 2533 (ครั้งที่ 1)
 • ช่อง 7 รายการ “คนไทยวันนี้” 13 ตุลาคม 2534 (ครั้งที่ 2)
 • ช่อง 5 รายการ “ประกายเพชร” (แฟ้มบุคคล) 1 พฤศจิกายน 2534
 • ช่อง 11 รายการ “ครูนักประดิษฐ์งานโฟม” 20 ธันวาคม 2535
 • ช่อง 7 รายการ “ข่าวเด็ด 7 สี” ช่วงเย็น 16 มกราคม 2548 (วันครู)
รางวัล
 • การประดิษฐ์อุปกรณ์ศึกษา จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2534
การรับรอง
 • สถาบันวิจัยพัฒนาวัสดุและโลหะแห่งชาติ (MTEX)
ตั้งแต่อ.ชัยวัฒน์ ยุวรรณะเริ่มคิดประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมมากว่า 20 ปี ได้ผลิตส่งแก่ผู้ใช้งานมากมาย เช่น 
 • โรงเรียนทั่วประเทศ 
 • วิทยาลัยเทคนิค 
 • ม.ส.ธ.
 • อ.บ.ต.
 • เทศบาล 
 • ร้านทำป้ายโฆษณา 
 • เอเจนซี่โฆษณา
 • การบรรจุโฟมกันกระแทกสินค้า 
 • ฝ่ายศิลป์ของศูนย์การค้าต่างๆ เช่นฝ่ายฉากศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา 
 • ทีวีไดเร็ค
 • วัดไทยรัฐมิชิแกน อเมริกา