คุณสมบัติ

การทำงานของเครื่องตัดโฟมไฟฟ้า

เป็นการตัดโฟมด้วยไฟฟ้าโดยใสโฟมผ่านลวดนิโครมที่ขึงตั้งด้วยมือ ใสผ่านด้วยความเร็วสม่ำเสมอตามความร้อนของลวด

การทำงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
  1. ตัดทอนโฟมแผ่นใหญ่จากโรงงาน 60x120 ซ.ม.หนาครึ่งนิ้วถึง 8 นิ้วให้เล็กลงตามขนาดที่จะนำไปใช้งาน
  2. ฉลุโฟมทุกความหนาเพื่อทำชิ้นงานเช่นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลาย ลายไทยตัวอักษรโฟมหรือแบบอื่นๆที่ต้องการทำเป็นจำนวนมากโดยใช้กระดาษแข็งเป็นแบบในการตัด
  3. สามารถถอดด้ามตัดรูปโค้งคล้ายเลื่อยฉลุตัดอักษร ลายชิ้นงานโดยตัดอิสระ
  4. ถอดด้ามตัดเพื่อนำมาเลื่อยทอนโฟมเป็นชิ้นบนแผ่นกระจกที่วางบนโต๊ะ
  5. ทำโฟมเป็นภาพลวดลายไทย สากลด้วยหัวแร้งแกะสลัก
  6. มีชุดทำคิ้วโฟมเป็นคิ้วฐานชิ้นงาน เป็นคิ้วบัวโฟม
  7. มีแท่นหมุนทำโฟมเป็นทรงอื่นๆเช่นทรงเค๊กทรงกรวย เป็นท่อ ทำพานพุ่ม
  8. เครื่องตัดสามารถตัดเป็นแบบอื่นๆโดยที่สั่งเพิ่มตามที่ต้องการของท่าน