Friday, October 19, 2007

ชุดเครื่องตัดโฟม

ชุดเครื่องตัดโฟมชุดนี้ ทำงานได้ 3 แบบ อ.ชัยวัฒน์ ยุวรรณะ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผู้ประดิษฐ์ ลงในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันเสาร์ ที่ 28 พ.ค. 2548
  • แบบที่ 1 ประกอบเป็นแท่น แล้วนำแผ่นโฟมมาไส
  • แบบที่ 2 ใช้ด้ามเครื่องตัดมาไถโฟมเป็นลวดลาย
  • แบบที่ 3 เป็นหัวแร้งที่มีปลายหอกแหลม ใช้ตัดขอบโฟมและใช้แกะสลักลายไทย
หัวแร้งตัดโฟม ใช้ตัดขอบอักษรและแกะสลักลวดลาย .ปลายหัวแร้งทำเป็นลวดปลายหอก ใช้ไฟบ้าน 220 โวลท์ ตัวนี้เคยออกรายการคนไทยวันนี้ ช่อง 7 ปี 2533 ตอนนี้ยังใช้ได้ดี ประหยัดค่าซื้อใบมีดคัตเตอร์

เครื่องตัดโฟม ที่ประกอบเป็นแท่นตัดเรียบร้อยแล้ว ใช้ไฟบ้าน 220 โวลท์ จากหม้อ ทรานฟอร์มเมอร์ แปลงกระแส
เป็น 6, 9, 12 โวลท์ เครื่องตัดโฟม สามารถปรับแนวตั้งของลวดตัดจาก 90 องศา ให้เอียงเป็น 60 องศาได้

 ลักษณะเครื่องที่ถือตัดได้

นำโฟมกันกระแทก โฟมบรรจุสินค้าที่ทิ้งแล้ว มาทอนเป็นแผ่นใช้สร้างสรรค์งานศิลป์ได้


ตัวเครื่องมีลวดขึงอยู่ที่ปลายทั้งสอง สามารถปรับเลื่อนลวดให้สูง-ต่ำ
เพื่อตัดอักษรจากตัวหนา ทอนมาเป็นตัวบาง ๆ หลายตัวได้

หัวแร้งชนิดแช่ติดลวดปลายหอก สำหรับแกะสลักโฟมเป็นลวดลายไทย
เหมาะสำหรับตัดขอบอักษรที่เขียนแล้ว และสร้างลายไทยประดับ
สิ่งต่าง ๆ เช่น รถขบวนวัฒนธรรมประเพณี

สามารถตัดอักษรที่ซ้ำ ๆ กันได้ โดยนำแผ่นโฟมมาซ้อนกัน ตัดทีเดียวออกมาสามตัว
จับโฟมด้วยมือซ้าย ถือเครื่องตัดด้วยมือขวา ไถเครื่องไปตามเส้น
ที่ร่างไว้ เปรียบเหมือนเขียนด้วยปากกา


เราสามารถนำโฟมมาไส ทำลวดลายได้

นำแผ่นสติกเกอร์สีมาติดลงบนโฟม แล้วตัดลวดลายต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ

ตัดโฟมที่เป็นอักษรหรือลวดลายได้หนาถึง 4 นิ้ว และรอยตัดดิ่งได้ฉากหัวแร้ง สามารถตัดขอบโฟมที่เขียนแล้วได้รวดเร็ว ไม่เป็นขุย

No comments: