Friday, December 26, 2014

ชุดเครื่องตัดโฟม

ชุดเครื่องตัดโฟม
ชุดเครื่องตัดโฟม

ชุดเครื่องตัดโฟม 2 แอมป์ ราคา 4,000 บาท
ชุดเครื่องตัดโฟม 2 แอมป์
ราคา 4,000 บาท

ชุดเครื่องตัดโฟม 5 แอมป์ ราคา 6,000 บาท
ชุดเครื่องตัดโฟม 5 แอมป์
ราคา 6,000 บาท

Friday, October 05, 2007

เรียนไม่รู้จบ : เครื่องตัดโฟม แบบเส้นลวดร้อน

ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา แต่หากลองค้นหาและศึกษาดูลึก ๆ แล้ว ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประดิษฐ์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา มีการคิดประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอน หรือการนำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างเป็นรายได้เสริม ที่ดูทันสมัย แปลกตา แต่กำไรงาม สำหรับวันนี้เรามีผลงานการคิดค้นทำ “เครื่องตัดโฟมไฟฟ้า” หรือ “เครื่องตัดโฟมแบบเส้นลวดร้อน” มานำเสนอให้ผู้อ่านได้ติดตามกัน

“เครื่องตัดโฟมไฟฟ้า” หรือ “เครื่องตัดโฟมแบบเส้นลวดร้อน” ชิ้นนี้เป็นผลงานของ อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุวรรณะ อาจารย์ 2 ระดับ 7 แห่ง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ซึ่งได้แนวความคิดมาจากความชอบส่วนตัวในการใช้โฟมมาทำเป็นตัวอักษร และแกะสลักโฟม ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมนี้ ตัวด้ามทำด้วยพลาสติกหล่อติดกับเหล็กรูปตัวยู ใช้เส้นลวดนิโครมมัดกับเหล็กรูปตัวยูให้ตึง หม้อแปลงมีการออกแบบให้ใช้งานหนักได้ทั้งวัน ใช้ฟิวส์ป้องกันการช็อต มีปุ่มปรับเร่ง-หรี่ไฟให้เหมาะกับความหนาแน่นของโฟมชนิดต่าง ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเรียน การสอนและการทำงานที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น